Ĉiu Momento Gravas / Making Every Moment Count

La poŝhorloĝo de Elisha Mitchell / Elisha Mitchell’s pocket watch

“Tial viglu; ĉar vi ne scias, en kiu tago via Sinjoro venos.” (Mateo 24:42)

La haltigitaj montriloj de poŝhorloĝo en la arĥivoj en la librejo de la Universitato de Norda Karolino rakontas korŝiran rakonton. Ili montras la precizan momenton (8:19 kaj 56 sekundoj) kiam la posedanto de la poŝhorloĝo, Elisha Mitchell, glitis kaj falis al sia morto ĉe akvofalo en la montaroj Apalaĉianaj dum la mateno de la 27a de Junio 1857. Mitchell, profesoro ĉe la universitato, estis kolektanta datumojn por defendi sian (ĝustan) aserton pri tio, ke la pinto, sur kiu li estis — kiu nun montras lian nomon, Mount Mitchell — estas la plej alta pinto oriente de la rivero Misisipo. Lia tombo troviĝas ĉe la pinto de la monto, ne malproksime de tie, kie li falis.

Dum mi supreniris tiun montopinton antaŭ nelonge, mi pripensis la rakonton de Mitchell kaj mian propran mortecon kaj tiel, kiel ĉiu el ni havas nur tiom da tempo. Kaj mi pripensis la vortojn de Jesuo pri Lia reveno dum Li parolis al Siaj disĉiploj sur la Monto de Olivoj: “Tial vi ankaŭ estu pretaj; ĉar en horo, kiam vi ne atendas, la Filo de homo venas” (Mateo 24:44).

Jesuo klare montras, ke neniu el ni scias aŭ la momenton kiam Li revenos kaj estigos Sian regnon por ĉiam, aŭ kiam Li alvokos nin foriri ĉi tiun mondon kaj iri al Li. Sed Li diras al ni, ke ni pretu kaj “viglu” (V. 42).

Tiktak…tiktak…La “horloĝa meĥanismo” de ĉiu el niaj vivoj ankoraŭ moviĝas, sed dum kiom longe? Ni vivu dum niaj momentoj per amo kun nia kompatema Savanto, atendante kaj laborante kun Li.

Preĝo: Amanta Savanto, bonvolu helpi min, ke mi pretu renkonti Vin je iu ajn tempo. Helpu min, ke mi servu Vin kaj prepariĝu por Via reveno hodiaŭ.

James Banks
Artikolo el Our Daily Bread

* * * * * * * * * *

“Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.” (Matthew 24:42)

The halted hands of a pocket watch in a library’s archives at the University of North Carolina tell a harrowing tale. They mark the exact moment (8:19 and 56 seconds) the watch’s owner Elisha Mitchell slipped and fell to his death at a waterfall in the Appalachian Mountains on the morning of June 27, 1857. Mitchell, a professor at the university, was gathering data to defend his (correct) claim that the peak he was on — which now bears his name, Mount Mitchell — was the highest one east of the Mississippi River. His grave is located at the mountain’s summit, not far from where he fell.

As I ascended that mountain peak recently, I reflected on Mitchell’s story and my own mortality and how each of us has only so much time. And I pondered Jesus’ words about His return as He spoke to His disciples on the Mount of Olives: “So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him” (Matthew 24:44).

Jesus clearly indicates that none of us knows either the moment He’ll return and establish His kingdom forever or when He may summon us to leave this world and come to Him. But He tells us to be prepared and “keep watch” (V. 42).

Tick…tick…The “clockwork” of each of our lives is still in motion — but for how long? May we live our moments in love with our merciful Savior, waiting and working with him.

Prayer: Loving Savior, please help me to be ready to meet You at any time. Help me to serve You and prepare for Your return today.

James Banks
Article from Our Daily Bread

Advertisement

Penso pri “Ĉiu Momento Gravas / Making Every Moment Count

Respondi

Entajpu viajn informojn sube aŭ alklaku piktogramon por ensaluti:

WordPress.com Logo

Vi komentas per via konto de WordPress.com. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Twitter picture

Vi komentas per via konto de Twitter. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Facebook photo

Vi komentas per via konto de Facebook. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Connecting to %s