Diamantoj sur la Ĉielo / Diamonds in the Sky

Foto de la planedo Urano, farita per la kosmoŝipo Voyager 2 en 1986 / Photo of the planet Uranus taken by the spacecraft Voyager 2 in 1986

“Ne provizu al vi trezorojn sur la tero, kie tineo kaj rusto konsumas, kaj kie ŝtelistoj trafosas kaj ŝtelas… ĉar kie estas via trezoro, tie estos ankaŭ via koro.” (Mateo 6:19,21)

Imagu — sennombraj tunoj da diamantoj, kvazaŭ oni povus preni ilin senpage. Tian riĉecon oni nur imagas en legendoj. Sed nun tio povus esti realo. La nura problemo estas, ke ĉi tiuj diamantoj, se ili ekzistus, estas sub atmosfera premo tiel alta kiel ses milionoble ol tiu, kiu estas sur la tero, kaj la temperaturo povus esti pli ol 6,649°C (12,000°F). Oni kredas, ke tiuj estas la kondiĉoj, kiuj ekzistas sur la planedoj Urano kaj Neptuno. Scientistoj nun kredas, male al sia antaŭa spekulacio, ke simplaj molekuloj ne povus ekzisti en normalaj formoj sur ĉi tiuj planedoj. Tio finis la spekulon pri evoluanta vivo sur ĉi tiuj planedoj. La forto de ekstremaj premoj kaj ekstrema varmo kunpremas ĉiujn la karbonatomojn en diamantojn.

Kial Dio kreus ĉiujn tiujn diamantojn en ejo, kie ili ne donas advantaĝon al iu? La fakto estas, ke Dio scias, ke materia riĉeco donas al ni tre malmulton. Ni homoj ekkomprenas ĉi tiun fakton, kiam ni eltrovas, ke la tuta riĉeco en la mondo senvaloras, se neniu amas aŭ prizorgas nin.

Nia Kreinto estas la sola fonto de vera riĉeco. Per Sia Filo, Jesuo Kristo, Li alportas la riĉecojn de Ĉielo al la plej malriĉaj inter ni. Li alportas al Siaj infanoj pacon, kiun oni ne povas detrui per la plej varmega militzono, kaj donas vivon eternan. Vi povas lerni plue pri ĉi tiuj riĉecoj, kiuj alportas kaj tempajn kaj eternajn advantaĝojn, sur la paĝoj de la Biblio.

Preĝo: Kara Ĉiela Patro, instruu min, ke mi metu la ĝustan valoron — Vian valoron — sur ĉio kaj poste serĉu veran valoron per Via instruo en Sankta Skribo, nome de Jesuo Kristo. Amen.

Artikolo el Creation Moments

* * * * * * * * * *

“Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal… For where your treasure is, there will your heart be also.” (Matthew 6:19,21)

Imagine – countless tons of diamonds, virtually free for the taking. Such wealth is the stuff of legends. But now it might be for real. The only catch is that these diamonds, if they exist, are under an atmospheric pressure as high as six million times that on earth, and the temperature could be more than a balmy 12,000°F (6649°C). Those are the conditions thought to exist on the planets Uranus and Neptune. Scientists now believe, contrary to their earlier speculation, that simple molecules could not exist in normal forms on these planets. This put an end to speculation about life evolving on these planets. Great pressures, along with extreme heat, force all the carbon atoms to be compressed into diamonds.

Why would God create all those diamonds in a place where they don’t do anyone any good? The fact is, God knows that material wealth gives us very little. We human beings begin to realize this fact when we discover that all the wealth in the world is meaningless if no one loves or cares about us.

Our Creator is the only source of true wealth. Through His Son, Jesus Christ, He brings the riches of heaven to the poorest among us. He brings to His children peace that cannot be destroyed by the hottest war zone and gives life that never ends. You can learn more about these riches, which bring both temporal and eternal benefits, in the pages of the Bible.

Prayer: Dear Father in Heaven, teach me to place the correct value – Your value – on all things and then seek true value through Your instruction in Holy Scripture. In Jesus’ Name. Amen.

Article from Creation Moments

Advertisement

Penso pri “Diamantoj sur la Ĉielo / Diamonds in the Sky

Respondi

Entajpu viajn informojn sube aŭ alklaku piktogramon por ensaluti:

WordPress.com Logo

Vi komentas per via konto de WordPress.com. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Twitter picture

Vi komentas per via konto de Twitter. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Facebook photo

Vi komentas per via konto de Facebook. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Connecting to %s