Bato por Bato / Tit for Tat

Oktobro 17, 2009 je 00:39 | Blogis en Esperanto | 7 komentoj

Ŝipestro estis tre serioza kaj preciza viro, kiu ne havis senson de humuro; tial, oni ne tre ŝatis lin. Iun varman vesperon estis amuza festo en la ŝipo. La maristoj manĝis, drinkis kaj kantis, kaj baldaŭ ĉiuj estis ebriaj kaj amuziĝis. La sekvan tagon, la ŝipestro havis grandan libron en la mano; ĝi estis la ŝiplibro. En ĝi li skribis: “Hieraŭ nokte la direktilisto estis ebria.”

Nu, la direktilisto estis diligenta viro. Li fieris pri sia konscienca servado. Legante tion, kion la ŝipestro skribis en la ŝiplibro, li malfeliĉis. Li iris tuj al la ŝipestro kaj petis, ke li ŝanĝu la frazon.

“Mi ne povas fari ŝanĝojn,” diris la ŝipestro.

“Sed, kapitano, pripensu mian bonan reputacion. Mi ne estis antaŭe ebria kaj mi ne estos denove. Mi faras ĉiujn miajn ĉiutagajn devojn konscience. Krome, tio okazis dum mia libertempo.”

La ŝipestro kapneis. “Vi ebriiĝis hieraŭ nokte kun viaj amikoj. Mi ne povas ŝanĝi la frazon. La registro restu tia, kia ĝi estas!”

Je la vespero, la direktilisto devis vaĉi. Li eniris la ĉambreton de la ŝipestro. Granda libro kuŝis sur la tablo; ja, ĝi estis la ŝiplibro. La direktilisto malfermis la libron kaj prenis plumon per la mano. Malrapide kaj zorge li skribis mallongan frazon. Tiam li fermis la libron kaj eliris el la ĉambreto.

La sekvan matenon, kiam la ŝipestro rigardis en la libro, li mirege legis: “Hieraŭ nokte la kapitano estis sobra.”

* * * * * * * * * *

Ŝipo

* * * * * * * * * *

The captain of a ship was a very serious and precise man who didn’t have a sense of humor; therefore, he was not very well liked. One warm evening there was a fun party on board. The sailors ate, drank, and sang, and soon everyone was drunk and having a good time. The next day, the captain had a large book in his hand; it was the logbook. In it he wrote, “Last night the helmsman was drunk.”

Now, the helmsman was an industrious man. He was proud of his conscientious service. When he read what the captain had written in the logbook, he was unhappy. He went immediately to the captain and asked him to change the sentence.

“I cannot make any changes,” said the captain.

“But, captain, think of my good reputation. I have never been drunk before and I will never be again. I do all my daily duties conscientiously. Besides, it happened during my free time.”

The captain shook his head. “You were drunk last night with your friends. I cannot change the sentence. The entry remains as is!”

In the evening, the helmsman had watch duty. He went into the captain’s cabin. A large book lay on the table; indeed, it was the logbook. The helmsman opened the book and took a pen in his hand. Slowly and carefully he wrote a short sentence. Then he closed the book and left the cabin.

The next morning, when the captain looked in the book, he read to his great astonishment: “Last night the captain was sober.”

Advertisements

7 komentoj »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Cute boat picture and story 🙂

  2. Very nice! Did you write this one?

    • No, I didn’t write it. The story came from a German textbook I had from many years ago. I translated the story from German into English, then from English into Esperanto. 🙂

  3. Bela bildo! Bone.

  4. Interesting translation. I never knew what “tit for tat” meant.

  5. Tiun rakonton pri “Kannijtverstaan” rakontis mia patrino al mi antaŭ multege da jaroj. Mia patrino mortis en 1959…

  6. Eventuale en la rakonto pri kapitano – la kapitano estis sobra – povus esti pli “forta” esprimo.


Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries kaj komentoj feeds.

%d bloggers like this: