Kial Mi Lernas Esperanton / Why I’m Learning Esperanto

Septembro 14, 2009 je 22:33 | Blogis en Esperanto | 5 komentoj

Lingvaj LibrojEn la jaro 1994, mi havis germanan koramikon. Ni estis korespondantoj, kaj li restis ĉe mi en Kalifornio kelkajn monatojn dum la somero. Pro tio, mi volis lerni la germanan, kvankam li bonege parolis angle. Mi aĉetis kelkajn germanajn librojn ĉe brokantalibrobutiko. Ĉar mi ne antaŭe penis lerni fremdan lingvon, mi kredis, ke ĉiuj lingvoj gramatike similus la anglan, sed ke la vortoj estus malsimilaj. Tiuokaze mi havis nenian ideon, kiel malfacile estas lerni fremdan lingvon!

Do, mi studis la germanan lingvon ĉiutage dum monatoj kaj post tiam dum jaroj, sed mi fine atingis nur mezan nivelon por paroli germane. Eĉ post jaroj mi ankoraŭ ne povis atingi lingvokapablon. Mi opinias, ke oni povas atingi lingvokpablon, nur se oni loĝas eksterlande dum iom da tempo. Bedaŭrinde, mi ne povis ekzerci min en la germana, ĉar mia koramiko ĉiam preferis paroli angle kun mi kaj ne volis paroli germane. Tial mi malinteresiĝis pri la germana, precipe post ni malkuniĝis.

Post kelkaj jaroj, en la jaro 2002, mi decidis, ke mi volis lerni la hispanan. La hispana estas ja pli facila, ol la germana kaj eĉ ol la angla, kaj estas multaj hispaneparolantoj en suda Kalifornio; tiom, fakte, ke oni povas loĝas ĉi tie kaj paroli nur hispane. La hispana lingvo estas bela lingvo, kaj ĝi plaĉas al mi pli, ol la germana, ĉar la hispana estas pli facila gramatike, ol la germana.

Dum iom da jaroj mi lernis la hispanan, kaj nun mi povas kompreni preskaŭ tutan televidoprogramon en la hispana. Per interreto mi trovis ĉi tiun interesan retpaĝon pri lingvoj, kaj pro ĝi mi eksciis pri Esperanto. Bedaŭrinde, mi ne pensis plu pri Esperanto dum kelkaj jaroj.

Eĉ dum mi lernis ĉi tiujn du lingvojn, mi sentis, ke io mankis. Per nur du lingvoj mi povis paroli nur kun homoj, kiuj parolis ĉi tiujn du lingvojn. Mi ree malinteresiĝis pri fremdaj lingvoj.

Kiel vi jam scias, mi ŝatas triki. Nuntempe mi trikas mallongan-manikan puloveron por mi, sur kiu mi stebos la vorton “saluton” en 19 diversaj lingvoj. La unua vorto estos la angla saluto “hello.” Mi bezonis vortojn de sep aŭ malpli literoj, do mi trovis ĉi tiun retpaĝon pri “saluton” en pli, ol 800 lingvoj. Tiam mi rimarkis Esperanton denove, kaj mi tuj interesiĝis pri ĝi. Mi legis pri Esperanto per interreto kaj decidis eklerni la lingvon. Nun mi ne plu sentas, ke io mankas, ĉar per Esperanto mi povas paroli kun samideanoj en la tuta mondo.

Tial, danke al trikado, mi lernas Esperanton. 🙂

* * * * * * * * * *

In 1994, I had a German boyfriend. We were penpals, and he stayed with me in California for a few months during the summer. Because of that I wanted to learn German, although he spoke English excellently. I bought some German books from a second-hand bookstore. Because I had never previously attempted to learn a foreign language, I believed that all languages were grammatically similar to English, but that the words would be different. At that time I had no idea how difficult it is to learn a foreign language!

So, I studied the German language every day for months and years, but I finally only attained an intermediate level. Even after years I still couldn’t achieve language fluency. In my opinion, you can only attain language fluency if you live abroad for a while. Unfortunately, I couldn’t practice my German because my boyfriend always preferred to speak English with me and never wanted to speak German. Therefore, I lost interest in German, especially after we broke up.

Several years later, in 2002, I decided I wanted to learn Spanish. Spanish is definitely easier than German or even English, and there are lots of Spanish-speakers in California; so many, in fact, that you could live here and only speak Spanish. The Spanish language is a beautiful language, and I like it better than German because Spanish has easier grammar than German.

For a few years I studied Spanish, and now I can understand almost an entire television program in Spanish. On the internet I found this interesting website about languages, and because of it I discovered Esperanto. Unfortunately, I didn’t think about Esperanto anymore for several years.

Even while I was learning these two languages, I felt like something was missing. With only two languages I could only speak to people who spoke those two languages. Once again I lost interest in foreign languages.

As you already know, I like to knit. I’m currently knitting a short-sleeved top for myself, onto which I’m going to stitch the word “hello” in 19 different languages. The first word will be the English greeting “hello.” I needed words with no more than seven letters, so I found this webpage with greetings in more than 800 languages. At that time I noticed Esperanto again, and I immediately became interested in learning about it. I read about Esperanto on the internet and decided that I wanted to start learning the language. Now I no longer feel like something is missing, because with Esperanto I can talk to Esperantists throughout the entire world.

So, thanks to knitting, I’m learning Esperanto. 🙂

Advertisements

5 komentoj »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 1. Kara,

  Mi tre ĝojas. Mi havas tre belan kialon lerni Esperanton. Gratulon.

  Mi sendas al vi bondezirojn el Nepalo.

  Ĝis,
  Razeno de Nepalo

 2. Saluton, Razeno.

  Vi ne bedaŭros lerni Esperanton. Ĝi estas bela kaj utila lingvo, kaj estas amuze lerni ĝin. 🙂

  Ĝis,
  Paula

  * * * * * * * * * *

  Hello, Razeno.

  You will never regret learning Esperanto. It’s a beautiful and useful languge, and it’s fun to learn it. 🙂

  Bye,
  Paula

 3. Saluton! Ĉu Vi legis kial mi lernis Esperanton? Kiom da kaŭzoj estas ke homoj lernas ĝin! Bonvolu ĉeokaze tralegi mian blogeron pri la afero. Vere nur Esperanton mi lernis kun sukceso. La angla fiaskis. Mi ankaŭ parolas subiĉe bone la rusan, malpli la gerrmanan. Sed ilin mi lernis en frua infanaĝo. Pri tio ĉi Vi ankaŭ trovos iom en miaj skribaĵos.
  Poluiru Vian lingvaĵon. Tralegu siajn skribaĵojn kaj eltrovu kelkajn erarojn. Mi ne montros ilin – trovu mem. Sed ĝenerale mi laŭdas Vin pro la blogeroj.

 4. Via kaŭzo eklerni esperanton estas tre simpatia! La mia (kaj de mia edzino) kia estis!?!.. 😀

 5. Did you ever knit the top with the HELLOs on it?


Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries kaj komentoj feeds.

%d bloggers like this: